കവിതയുടെ ഉറവിടം തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര...........പലപ്പോഴായി മനസ്സില്‍ കുറിച്ച വരികള്‍. ഹൃദയത്തിന്‍റെ വേദനകളില്‍ നിന്നാണ് കവിതകള്‍ ജനിക്കുനത്.....ഇതെന്‍റെ വേദനകളാണ്, ചിലത് സന്തോഷങ്ങളും.

Visitors

Saturday, December 11, 2010

കവിത

നിലാവ് ഉരുകി ഉരുകി
ഞാന്‍ വാര്‍ക്കുന്ന കവിതാദര്‍പ്പണ ശകലങ്ങളില്‍
ചെന്ന് പതിച്ചു.
മനസ്സിന്‍റെ സന്തോഷം ഭാവന കട്ടെടുത്തു.
ഓരോ തുള്ളി വീഴുമ്പോഴും
അക്ഷരങ്ങള്‍ പാകമാവാന്‍ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു....

വികാരങ്ങളുടെ തള്ളിച്ചയില്‍
ഞാന്‍ എന്‍റെ  ദര്‍പ്പണത്തിനു രൂപം നല്‍കി.
പോയകാല കൈരളിവസന്തം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനല്ല.......
പൂക്കളെ വേരോടെ ഇറുത്തെടുത്തു
"ബോണ്‍സായ് " കൃഷി പ്രോത്സഹിപ്പിക്കുന്നത്
കാണാതിരിക്കാന്‍......

No comments:

Post a Comment